Koppling till serviceapp är ej aktiverad. Inga ärenden kommer skapas i appen. Aktivera här

För hyresgäster
Uppsägning och andrahandsuthyrning

 

Att säga upp lägenheten

Uppsägningen av lägenheten ska ske skriftligt, gärna via e-post på info@salana.se. Uppsägningstiden är tre månader från närmast nästkommande månadsskifte. I uppsägningen bör ny adress och telefonnummer anges. Enligt hyreslagen är man som hyresgäst skyldig att visa sin lägenhet för intressenter därför bör ett aktuellt telefonnummer anges i uppsägningen.

Tänk på att när du ska flytta

  • Du är skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten innan du flyttar därifrån.
  • Du måste städa lägenheten noggrant, glöm inte förråd och garage. Städguide finns underBoendeinformation, blanketter.
  • Nycklarna måste lämnas tillbaka till oss senast klockan tolv på avflyttningsdagen.
  • Under din uppsägningstid ska en besiktning av lägenheten göras. Tid för detta fås i uppsägningen/bekräftelsen eller går att boka hos din fastighetsadministratör.

Andrahandsuthyrning

Man kan enligt hyreslagen hyra ut sin lägenhet i andra hand om man har hyresvärdens skriftliga tillstånd. Hyr du ut i andra hand utan att ha tillstånd riskerar du att bli uppsagd. Du måste alltid ansöka om att hyra ut i andra hand. Ansökan finner du under blanketter på vår hemsida. Tänk också på att ett speciellt kontrakt måste upprättas (finns att köpa i bokhandeln eller under blanketter på vår hemsida), eftersom andrahandsuthyrning aldrig får vara förenad med besittningsrätt. Uthyrningen måste vara tidsbegränsad. Du måste ha godtagbara skäl för att hyra ut i andra hand, t ex studier/arbete på annan ort eller om du vill pröva att vara sambo.

Lägenhetsbyte

Om du önskar genomföra ett byte av lägenhet måste du ansöka om detta skriftligt. Vi ställer samma krav på den du vill byta med som vi ställde på dig när du blev vår hyresgäst. Du måste alltid lämna en bytesansökan som ska godkännas av oss och den andra hyresvärden. Även denna ansökan finns att skriva ut från vår hemsida.