Palmen 7-8, Tomelilla

01
/

Palmen 7-8, Tomelilla, Karta