Ledig lokal – Industrigatan 15, Malmö

01
/

Charmiga kontorslokaler i kombination med lageryta centralt i Malmö!

I utvecklingsområdet Sorgenfri finns nu lediga kontorslokaler på 800 kvm fördelat på 2 våningsplan samt lageryta på 2200 kvm . Kontorsdelen består av en blandning av mindre rum och öppna ytor. Gammalt möter nytt med synliga takbjälkar och stora glaspartier till kontorsrummen. Lagerytan på 2200 kvm ligger i anslutning till kontoret och här finns både lastport samt ett entresolplan på ytterligare 800 kvm som kan inredas till kontor alternativt användas som ytterligare lageryta. I byggnaden finns även garage.

Sorgenfri är ett av de områden i Malmö som växer och utvecklas mest. Med sitt centrala läge och spännande kombination av industriellt arv och kreativa verksamheter, håller området på att utvecklas till en unik stadsdel. Utbyggnaden av de norra delarna av Sorgenfri omfattar runt 2 500 nya bostäder.

Industrigatan byggs om och ska bli en huvudgata i området. Den långt sträckta gatan ska knyta ihop Sorgenfri med stadens centrum. Ytor för spontana möten och verksamheter ska bidra till att stärka stadslivet. Här prioriteras cykeltrafik, ökad trygghet och grönska. Ombyggnaden av Industrigatan syftar till att skapa en attraktiv, grön stadsgata. Det blir ett viktigt gång- och cykelstråk mellan centrum och Malmös östra delar, men även ett karaktärsfullt gaturum för boende och besökare att vistas i.

Ytan kan anpassas efter era behov!

För mer information om lokalen besök Objektvision